Home » Klasa-str » Handel » Właściwie wyposażony magazyn, to jaki? Co powinno się w nim znaleźć? Jakiego typu normy musi wypełnić?

Właściwie wyposażony magazyn, to jaki? Co powinno się w nim znaleźć? Jakiego typu normy musi wypełnić?

Podwaliny magazynów powinny być murowane i ognioodporne. Istotne jest, żeby podłogi były trwałe na działanie magazynowanych w magazynie rzeczy oraz na uszkodzenia mechaniczne, gdyż różne nierówności mogą przeszkodzić ruch wózków i poruszanie się osób zatrudnionych.

Jeżeli to wykonania podłogi muszą tworzyć jeden poziom, bez progów, schodów i pochylni. Szerokość drzwi powinna być dostosowana do sposobu używanych środków transportu i organizacji ruchu.

Regały paletowe

Autor: Feed My Starving Children (FMSC)
Źródło: http://www.flickr.com

W każdym pomieszczeniu muszą znaleźć się znaczące tablice, pokazujące właściwe obciążenie stropu na 1m2. Ściany i sufit muszą być dostosowane na działanie trzymanych części oraz, tak jak i podłoga, nietrudne do odkurzania lub zmywania. Okna muszą być zabezpieczane przed wydobyciem. Stosunek powierzchni szkła okien do powierzchni podłogi powinien wynieść co najmniej 1/12. Oprócz oświetlenia standardowego powinno być organizowane właściwe oświetlenie sztuczne. W miejscach przechowywania mniejszych części i tam gdzie trzeba rozpoznawać etykiety trzeba zainstalować dodatkowe lampy.

Wspaniałe wyposażenie magazynów to też właściwa wentylacja: naturalną lub grawitacyjną – w miejscach, w których nie składuje się materiałów które mogą stwarzać zagrożenie (np. magazyny części wymiennych, narzędzi, wyrobów metalowych) a także spełniającą pewne przepisy p-poż. w magazynach materiałów uznanych za niebezpieczne- więcej wskazówek http://olejnik.pl/regaly-jezdne/Magazyny, których sposób instalowania podłogi najniższej poziomu znajduje się ponad terenem, powinny mieć rampy. W wspaniale zorganizowanych magazynach poziom podłogi będzie znajdował się na określonej wysokości, żeby tworzyła ona z rampą jedną płaszczyznę. Wysokość ramp musi być dopasowana do wysokości podłogi skrzyń ładunkowych najczęściej używanych samochodów a ich szerokość do rodzaju środków transportu wewnątrz. Dla porządku prac powinny być ustawiane właściwe regały paletowe. Nie wolno robić ramp bez schodów, tak aby pracownicy mogli zeskakiwać z wysokości lub porywać się na rampę. Krawędzie rampy powinno się malować w skośne czarno-żółte pasy ostrzegające. Pamiętajmy o tych wymogach.

About