Postępująca cyfryzacja jest nieodzownym elementem ludzkiego życia. Nie tylko firmy prywatne, także pojedyncze jednostki mają szansę zadbania o własne dokumenty na szeroką skalę.

biuro

Autor: Armstrong
Źródło: Armstrong

Prace na procesem digitalizacji zaczęły się już jakiś czas temu. Sortowanie w pamięci podręcznej urządzeń elektronicznych tradycyjnych materiałów z ważnymi danymi, mające na celu zabezpieczenie ich, znacznie odmieniło świat zarówno prywatnych inicjatyw, ale także jednostek państwowych. Zamiana podmiotów analogowych na czysto informatyczne wymagała w przybliżeniu 20 lat, aby osiągnąć dzisiejsze wyniki. Mechanizm cyfryzacji objął nie tylko urzędy oraz wielkie korporacje, lecz w taki sam sposób dotknął też szeroko rozumiane dobra kultury. Elektroniczna archiwizacja dokumentów obejmuje dziś asortyment muzealny oraz zbiory biblioteczne. Poza wartością czysto ochronną, pozwala to również wykorzystywać swobodnie ojcowiznę kulturową każdego dnia przez tysiące ludzi na całym świecie. Jest to jednocześnie nowatorska metoda poszerzania wiedzy społecznej, której koszty finansowe skutecznie i równomiernie obniżają się z biegiem czasu. Digitalizacja postrzegana jako elektroniczna archiwizacja dokumentów stanowi więc alternatywę dla przemieszczania samych eksponatów oraz narażania ich na niesprzyjające zdarzenia losowe.
las nad jeziorem

Autor: JML78
Źródło: http://www.flickr.com
Przyszło nam żyć w czasach niezwykle postępowych.

Dostępne są nam możliwości, o jakich nasi dziadkowie mogli jedynie pomarzyć. Nauczmy się wobec tego z nich korzystać – zaspakajając nie tylko własne interesy, ale i korzyści całej ludności.