Przenośnik to środek transportu bliskiego o obniżonym zasięgu oraz ruchu ciągłym, służący do przesuwania różnego typu surowców (np. surowców, półwyrobów, podzespołów) w stanie sypkim luzem albo w postaci ładunków jednostkowych wzdłuż ściśle wyznaczonej trasy.

mieszkania - malowidło

Autor: Lech Karol Pawłaszek
Źródło: http://www.flickr.com
przenośniki rolkowe

Autor: Calvado.pl
Źródło: Calvado.pl
Przenośniki rolkowe poruszane są głównie Silnikami elektrycznymi, sporadycznie spalinowymi, w górnictwie stosowany jest także napęd hydrauliczny a także pneumatyczny.

Jeżeli odnalezienie dodatkowych informacji na prezentowany wątek jest dla Ciebie bardzo ważne, to aby je uzyskać prześledź witrynę (https://malafabryczka.pl/kategoria/kolczyki-srebrne/138), na której je z pewnością zobaczysz.

W zależności od budowy przenośniki dzielimy na trzy główne podgrupy: przenośniki cięgnowe, przenośniki bezcięgnowe oraz przenośniki z pośredniczącym ośrodkiem.

Przenośniki cięgnowe przenoszą surowce za pośrednictwem tak zwanego cięgna, zaliczyć do nich można przenośniki: taśmowe (z taśmą sprężystą bądź metalową) – w większości wypadków wykorzystywana grupa przenośników, przenośniki członowe (płytowe, półkowe oraz kołyskowe), podwieszone (jednotorowe jak też dwutorowe), kubełkowe (odśrodkowe a także okrężne) i zabierakowe (zgarniakowe oraz zaczepowe). Przenośniki tzw. bezcięgnowe przesyłające suroWCe bez użycia cięgien, przy wykorzystaniu innego mechanicznego organu, dzielą się na przenośniki: grawitacyjne jak też impulsowe (zsuwnie), śrubowe (poziome), krążkowe napędzane, wstrząsowe (wstrząsane) oraz miotające (bębnowe).

Przenośniki z ośrodkiem pośredniczącym przekazują surowce w strumieniu gazu (przeważnie powietrza) względnie cieczy (najczęściej wody), zalicza się do nich: przenośniki tak zwane pneumatyczne (wciągające a także ciśnieniowe) i przenośniki hydrauliczne (grawitacyjne oraz ciśnieniowe). Na ogół w przemyśle wykorzystywane są jednak tak zwane przenośniki rolkowe.