Jak należy zarządzać nieruchomością? Na czym to polega? Czym to się różni od typowego administrowania nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami to faktycznie większy zakres działań niż zwyczajne administrowanie. Rolą takiego zarządcy jest czynne zarządzanie majątkiem właściciela, który zlokalizowany jest w nieruchomości, natomiast administrowanie to tylko prowadzenie aktualnych czynności, jakie są związane z obsługą nieruchomości.
Continue reading »