Elektroniczne przesyłanie podatku dochodowego od osób fizycznych- zobacz jakie to łatwe

Elektroniczne uzupełnianie i rozliczanie deklaracji PIT to dla nikogo nie powinna być żadna nowość. W teraźniejszych czasach online wykonać można coraz więcej czynności, nawet tych bardzo istotnych związanych choćby z dokonywaniem przelewów bankowych, czy też prowadzeniem swojej działalności gospodarczej. Od pewnego czasu istnieje również szansa elektronicznego kontaktowania się z różnymi urzędami i organami Państwowymi, a czynności te wymagają jedynie posiadania komputera z dostępem do Internetu, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego sprawdzanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Continue reading »