Kompetentna obsługa BHP i legalizacja gaśnic w pojazdach

Każda firma winna przestrzegać zasad BHP, bez względu na to czy jest to mniejsza firma czy większe przedsiębiorstwo. Wszelki pracownik firmy, bez względu na to, które stanowisko posiada, ma obowiązek przejść przesz szkolenie BHP - tyczy się to też chlebodawców. Znajomość zasad BHP może nam pomóc przygotować się na różne nieprzewidziane sytuacje, i także im zapobiegać.
Continue reading »