Kompetentna obsługa BHP i legalizacja gaśnic w pojazdach

Każda firma powinna przestrzegać zasad BHP, bez względu na to czy jest to mniejsza firma lub większe przedsiębiorstwo. Wszelki pracownik firmy, bez względu na to, jakie stanowisko posiada, powinien przejść przesz szkolenie BHP - tyczy się to także pracodawców. Znajomość zasad BHP może nam pomóc przygotowywać się na różne nieprzewidziane sytuacje, oraz także im zapobiegać.
Continue reading »