Podstawowe odmiany zbiorników wykorzystywane w zastosowaniach domowych i przemysłowych

Zbiorniki przemysłowe, wykonane ze stali czy tworzyw sztucznych coraz powszechniej się wykorzystuje w różnych firmach i gospodarstwach domowych. Najczęściej spotykane są różnego rodzaju zbiorniki na ścieki, używane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji. Pojemność tego typu zbiorników uzależniona jest od zużycia wody przez użytkowników budynków, oblicza się ją w prosty sposób mnożąc dzienną ilość wody razy czas pomiędzy wypróżnieniami.
Continue reading »