Podstawowe odmiany zbiorników wykorzystywane w zastosowaniach domowych i przemysłowych

Przemysłowe zbiorniki, zrobione z tworzyw albo stali coraz powszechniej się wykorzystuje w wielu gospodarstwach domowych i firmach. Najczęściej wykorzystywane są różnego rodzaju zbiorniki na ścieki, używane wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Pojemność tego typu zbiorników uzależniona jest od ilości zużywanej wody przez użytkowników budynków, wylicza się ją w prosty sposób mnożąc dzienną ilość wody razy czas między wypróżnieniami.
Continue reading »