Dlaczego lepiej jest zatrudnić agencję ochrony zamiast utrzymywać pracowników do tego celu.

Coraz większa ilość firm zaczyna rezygnować z zatrudniania swoich pracowników do ochrony, a zatrudnia do tego podmioty z branży. Działania takie będą podyktowane wieloma względami. Na pewno istotne będą tu kwestie finansowe, ostatecznie przełożenie takich usług na zewnętrzny podmiot i rozliczanie się za pomocą faktury będzie z pewnością wygodniejsze.
Continue reading »