Utylizacja istotnych dokumentów

Każda firma produkuje mnóstwo różnego typu papierów. Pod hasłem „papiery” są: umowy, tajne informacje – spisane w czasie różnych badań, raporty z eksperymentów, informacje osobowe na różnych formularzach, dane finansowe itp.. Zależnie od rodzaju konkretnej działalności każda firma ma mnóstwo dokumentów, które często nie są jej już niezbędna. Ale nie da się po prostu dokumentów , które zawierają istotne dane wyrzucić na śmietnik.
Continue reading »