Zasady PPOŻ w większych zakładach

Można się w takich przypadkach spodziewać rychłej kontroli. Kto dokonuje podobnych czynności? A więc o ile idzie o usługi BHP, inspekcji takich może dokonać tylko upoważniony przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Stolicy strażak bądź inna powołana przez niego osoba. Bez względu na to czy będzie to kontrola ppoż w Warszawie czy też innym mieście, inspektor musi zawiadomić posiadacza firmy kontrolowanej o przewidywanych działaniach na siedem dni przed wykonaniem czynności kontrolnych (w nadzwyczajnych wypadkach na 3 dni przed inspekcją).
Continue reading »