Witaj telefonujących klientów właściwym przemówieniem, skorzystaj z profesjonalnego nagrania

Telefon wciąż pozostaje najistotniejszym i najczęściej wykorzystywanym narzędziem, jeśli chodzi o kontakt pomiędzy kontrahentami a poszczególnymi firmami. W szerokiej grupie dużych przedsiębiorstw dzwoniący łączą się z centralą, a ona później przekierowuje ich do odpowiednich jednostek lub udziela niezbędnych informacji. Przywitanie stosowane w centrali telefonicznej jest bardzo ważną sprawą, ponieważ wystawia świadectwo danej firmie.
Continue reading »