Tłumacz przysięgły jako osoba, jaka specjalizuje się w przekładaniu zaświadczeń

Obsługa, Usługi
Tłumacz zaprzysiężony to osoba, która specjalizuje się w przekładzie pism procesowych, biurowych i potwierdzaniu obcojęzycznych kopii takich dokumentów, także może certyfikować tłumaczenia i kopie stworzone przez inne osoby.