Kultowa niemiecka solidność w interesach to historia

Coraz częściej nasze zakłady dokonujące obrotu z jednostkami niemieckimi szukają wyjścia, w jaki sposób możemy egzekwować należności względem niesolidnych partnerów. Niestety legendarna solidność niemieckich biznesmenów jest już bajką a niesolidność płatnicza występuje na coraz większą skalę. Niemieckie przedsiębiorstwa nierzadko ignorują wezwania do opłaty, jakie otrzymują od polskich dostarczycieli, wychodząc z domniemania, iż ze względu na kłopoty językowe, odległość jak też różnice kulturowe żądanie nie będzie wyegzekwowane.
Continue reading »