Kultowa niemiecka solidność w interesach to historia

Coraz to częściej krajowe przedsiębiorstwa dokonujące obrotu z przedsiębiorstwami niemieckimi wyszukują wyjścia, w jaki sposób można egzekwować należności względem nierzetelnych partnerów. Niestety słynna solidność niemieckich biznesmenów jest już bajką i niesolidność finansowa występuje na coraz to większą skalę. Niemieckie firmy częstokroć ignorują wezwania do zapłaty, które otrzymują od polskich dostawców, wychodząc z domniemania, iż ze względu na kłopoty językowe, dystans a także różnice kulturowe żądanie nie będzie egzekwowane.
Continue reading »