Kultowa niemiecka solidność w interesach to historia

Coraz to częściej nasze zakłady dokonujące obrotu z jednostkami niemieckimi szukają wyjścia, w jaki sposób możemy egzekwować należności względem niesolidnych partnerów. Niestety słynna rzetelność niemieckich przedsiębiorców jest już mitem a niesolidność płatnicza występuje na coraz to większą skalę. Niemieckie przedsiębiorstwa nierzadko ignorują wezwania do opłaty, jakie otrzymują od polskich dostawców, wychodząc z domniemania, iż ze względu na trudności językowe, dystans oraz różnice kulturowe żądanie nie będzie wyegzekwowane.
Continue reading »