PIT – rozliczenie się z niego wcale nie musi być ciężkie. Wystarczy zaledwie jeden wieczór, a będziesz miał to z głowy!

Biurokracja, załatwianie rozmaitych spraw papierkowych – kto z nas to lubi? Tak naprawdę bardzo niewiele jest tego rodzaju osób. Przeważnie czujemy niechęć, gdy tylko pomyślimy o tego typu działaniach. Jednak są one najczęściej nieodłącznym elementem naszej codzienności. Często musimy coś podpisywać, uzupełniać, przygotowywać podania i wnioski. A prym wiedzie rzecz jasna coroczne zeznanie podatkowe. Zazwyczaj, chociaż czas na uzupełnienie go mamy do końca kwietnia, media przypominają o tym znacznie wcześniej.
Continue reading »

Szkolenia cykliczne dla pracowników

Pewnym z głównych zadań każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych a także higienicznych warunków pracy. Drobiazgowe informacje na ów temat możemy znaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do zadań tych zalicza się też przeszkolenie osób z zakresu BHP. Kwestie instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa jak też higieny pracy normuje zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP we Wrocławiu są przeprowadzane w celu aktualizacji jak też ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a również zapoznania uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tymże zakresie.
Continue reading »

Dobre wypełnienie PIT za rok 2014 z wykorzystaniem Netu

Zbliża się okres rozliczeniowy za ostatni rok 2014, co wiąże się rzecz jasna z wypełnieniem PITu i oddaniem go do Urzędu Skarbowego. Takie rozliczenie jest konieczne, wykonuje je każda osoba zatrudniona w oparciu o umowę, a także przedsiębiorcy, rolnicy i mnóstwo innych osób. Należyte wypełnienie PIT za 2014 rok ma duże znaczenie, gdyż nawet najmniejszy błąd może przyczynić się do zaistnienia problemów.
Continue reading »

Zarządzanie zmianami w organizacji, szkolenia z marketingu – cenne informacje

Każda organizacja ma swoje prawa. Kiedy wkraczamy w jej struktury musimy mieć na uwadze, że będzie trzeba wpasować się w jej działanie. A każda organizacja się zmienia. W rytmie dobowym są to zmiany dotyczące godzin pracy ludzi zatrudnionych. Niektórzy niektórzy idą do pracy porannie, inni muszą pracować popołudniami. Takie zarządzanie zmianą w organizacji wiąże się z bardzo dobrym pomysłem na wszystko. Jednak żeby organizacja nie została w tyle za konkurencją również musi się zmieniać i w tym zakresie też możemy mówić o zarządzaniu zmianami w organizacji.
Continue reading »