Zasady PPOŻ w większych zakładach

Można się wtedy spodziewać szybkiej kontroli. Kto dokonuje podobnych kontroli? A więc jeśli chodzi o usługi BHP, kontroli takich może dokonywać jedynie upoważniony przez dowodzącego PSP w Warszawie strażak bądź inna powołana przez niego osoba. Bez względu na to czy będzie to kontrola ppoż w Warszawie lub innej miejscowości, inspektor powinien zawiadomić posiadacza firmy kontrolowanej o przewidywanych czynnościach na tydzień przed wykonaniem czynności kontrolnych (w rzadkich wypadkach na trzy dni przed inspekcją).
Continue reading »

Jak motywować pracownika?

Niekiedy odnosimy wrażenie, iż pociąg, który nieustannie napędzał nas do działań, zboczył z toru, po którym powinien się poruszać. Utraciliśmy motywację, energię do dalszego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że coś nie działa jak powinno, zazwyczaj nie mamy pojęcia jak skonkretyzować ten czynnik , a co więcej co zrobić by nastąpiła poprawa. W owych momentach, opcje są dwie: albo męczyć się dalej, albo skorzystać z rad specjalisty.
Continue reading »

Zarządzanie zmianami w organizacji, szkolenia z marketingu – cenne informacje

Każda organizacja rządzi się swoimi prawami. Gdy wchodzimy w jej struktury powinniśmy mieć na uwadze, że będzie trzeba dopasować się do jej działania. Jednak wszystkie organizacje się zmieniają. W systemie dobowym są to zmiany związane z pracą ludzi zatrudnionych. Niektórzy niektórzy idą do pracy na rano, inni muszą pracować popołudniami. Takie zarządzanie zmianą w organizacji wiąże się z bardzo dobrym pomysłem na wszystko. A żeby organizacja nadążała za konkurencją też musi się zmieniać i w tym zakresie też możemy mówić o zarządzaniu zmianami w organizacji.
Continue reading »