Szkolenia w polskich hotelach, które są na coraz większym pułapie.

Spotkania biznesowe jeszcze parę lat wstecz odbywały się w filiach konkretnych spółek. Żaden biznesmen i nie wziął pod uwagę tego, że można by je przygotować w inny sposób. Zwyczajnie, miały miejsce one na mniejszą skalę. Aczkolwiek obecnie kwestia ta znacznie się odmieniła. Biznesmeni mają chęć nawiązywać kontakt z jak największą liczbą ludzi.
Continue reading »

Unikatowe lokacje na konferencje

Zorganizowanie konferencji to przedsięwzięcie nastręczające zaplanowania wydarzenia do ostatniego szczegółu.


The Tides Warszawa to unikalny, pierwszy obiekt biznesowy nad samym skrajem Wisty, który ma na swoim wyposażeniu należyty sprzęt do prezentacji multimedialnych.
Continue reading »

Elektroniczne przesyłanie podatku dochodowego od osób fizycznych- zobacz jakie to łatwe

Elektroniczne wypełnianie i rozliczanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych to dla nikogo nie powinna być żadna sensacja. W dzisiejszych czasach online wykonać można coraz więcej interesów, nawet tych bardzo istotnych powiązanych choćby nawet z dokonywaniem przelewów bankowych, czy też prowadzeniem prywatnej działalności gospodarczej. Od jakiegoś czasu istnieje także możliwość elektronicznego kontaktowania się z przeróżnymi urzędami i instytutami Państwowymi, a czynności te wymagają jedynie posiadania laptopa z dostępem do Internetu, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Continue reading »