Zasady PPOŻ w większych zakładach

Można się wtedy spodziewać szybkiej inspekcji. Kto dokonuje podobnych kontroli? A więc jeśli chodzi o usługi BHP, inspekcji takich może dokonywać jedynie upoważniony przez dowodzącego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie strażak bądź inna powołana przez niego osoba. Bez względu na to czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie lub jakiejś innej miejscowości, inspektor ma obowiązek poinformować posiadacza firmy kontrolowanej o przewidywanych działaniach na 7 dni przed dokonaniem kontroli (w wyjątkowych sytuacjach na 3 dni przed kontrolą).
Continue reading »

Rozwój zawodowy jako awans indywidualny – twoja pierwsza profesja

Tempo zmian cywilizacyjnych, przede wszystkim w wyniku wzrostu technologicznego sprawia, że istota ludzka musi elastycznie reagować na pojawiające się przekształcenia na rynku pracy i dopasowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Łączy się z tym stałe modyfikowanie i rozszerzanie aktualnych obszarów, przekwalifikowywanie się, a czasami nawet kilkakrotne zmienianie zawodu.
Continue reading »

Szkolenia w polskich hotelach, które są na coraz większym pułapie.

Spotkania biznesowe jeszcze parę lat wstecz odbywały się w filiach konkretnych spółek. Żaden biznesmen i nie wziął pod uwagę tego, że można by je przygotować w inny sposób. Zwyczajnie, miały miejsce one na mniejszą skalę. Aczkolwiek obecnie kwestia ta znacznie się odmieniła. Biznesmeni mają chęć nawiązywać kontakt z jak największą liczbą ludzi.
Continue reading »

Unikatowe lokacje na konferencje

Zorganizowanie konferencji to przedsięwzięcie nastręczające zaplanowania wydarzenia do ostatniego szczegółu.


The Tides Warszawa to unikalny, pierwszy obiekt biznesowy nad samym skrajem Wisty, który ma na swoim wyposażeniu należyty sprzęt do prezentacji multimedialnych.
Continue reading »