Szkolenia cykliczne dla pracowników

Pewnym z głównych zadań każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych a także higienicznych warunków pracy. Drobiazgowe informacje na ów temat możemy znaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do zadań tych zalicza się też przeszkolenie osób z zakresu BHP. Kwestie instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa jak też higieny pracy normuje zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP we Wrocławiu są przeprowadzane w celu aktualizacji jak też ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a również zapoznania uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tymże zakresie.
Continue reading »