Rekwalifikacja -czyli skuteczne rozwiązanie dla osób bezskutecznie poszukujących pracy

Choć bezrobocie nie stanowi już tak wielkiego problemu jak jeszcze przed kilku laty, stale są w naszym kraju rejony, które borykają się ze sporą grupą osób nieaktywnych zawodowo. W szczególnie trudnej są ludzie w średnim wieku, którzy utracili dotychczasowe posady w efekcie zamknięcia fabryk czy zakładów produkcyjnych. Niestety często bywało tak, że małych miastach tego rodzaju przedsiębiorstwa przemysłowe zapewniały byt większości mieszkańców, więc ich krach oznaczał dramat całej społeczności. Dla osób, którym niespodziewanie zabrana została stała praca Włocławek, Koszalin czy inne mniejsze miasto musiało wydawać się prawdziwym potrzaskiem
.
Continue reading »

Szkolenia cykliczne dla pracowników

Jednym z podstawowych zadań każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych jak też higienicznych warunków pracy. Dogłębne informacje na ów temat zdołamy odnaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się również przeszkolenie pracobiorców z zakresu BHP. Temat instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa oraz higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Szkolenia BHP we Wrocławiu są realizowane w celu aktualizacji jak też ugruntowania wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP a również zapoznania uczestników z nowymi podejściami techniczno-organizacyjnymi w powyższym obszarze.
Continue reading »