Rekwalifikacja -czyli skuteczne rozwiązanie dla osób bezskutecznie poszukujących pracy

Choć bezrobocie nie jest już tak naglącym problemem jak jeszcze przed kilku laty, nadal są w Polsce rejony, które borykają się z dużą grupą nieaktywnych zawodowo mieszkańców. W wyjątkowo trudnej są ludzie starsi, którzy utracili dotychczasowe stanowiska na skutek likwidacji fabryk czy zakładów produkcyjnych. Niestety często bywało tak, że małych miasteczkach tego typu przedsiębiorstwa przemysłowe zapewniały byt większości mieszkańców, więc ich krach oznaczał tragedię całej społeczności. Dla osób, którym niespodziewanie skończyła się stała praca Włocławek, Koszalin czy inne mniejsze miasto musiało wydawać się pułapką bez wyjścia
.
Continue reading »

Czemu opłaca się współcześnie podsiadać wyższe wykształcenie?

W Polsce mamy teraz wielu młodych ludzi z wyższym wykształceniem. Od czasu do czasu czyta się, że w naszej ojczyźnie mamy więcej osób z dyplomem, niż w innych krajach Unii Europejskiej. Okazuje się jednak, że nie jest to do końca prawda - prawdziwa sytuacja jest nieco inna. W naszym kraju na dzień dzisiejszy posiadamy mniej więcej trzydzieści dziewięć procent osób z wyższym wykształceniem. Na tle Unii Europejskiej nie jest to nic nadzwyczajnego. W niektórych państwach może się zdarzyć, że nawet połowa ludności posiada dyplom wyższej uczelni. Za przykład możemy wziąć Irlandię, gdzie współczynnik ten wynosi 51 procent.
Continue reading »

Szkolenia cykliczne dla pracowników

Pewnym z głównych zadań każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych a także higienicznych warunków pracy. Drobiazgowe informacje na ów temat możemy znaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do zadań tych zalicza się też przeszkolenie osób z zakresu BHP. Kwestie instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa jak też higieny pracy normuje zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP we Wrocławiu są przeprowadzane w celu aktualizacji jak też ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a również zapoznania uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tymże zakresie.
Continue reading »