Rekwalifikacja -czyli skuteczne rozwiązanie dla osób bezskutecznie poszukujących pracy

Choć bezrobocie nie stanowi już tak wielkiego problemu jak jeszcze dziesięć lat temu, nadal są w Polsce rejony, które borykają się z dużą grupą nieaktywnych zawodowo mieszkańców. W szczególnie skomplikowanej są ludzie w średnim wieku, którzy stracili dotychczasowe posady w efekcie likwidacji fabryk czy zakładów produkcyjnych. Niestety nierzadko bywało tak, że małych miastach tego typu przedsiębiorstwa przemysłowe dawały pracę większości mieszkańców, więc ich bankructwo oznaczało tragedię całej społeczności. Dla osób, którym nagle zabrana została stała praca Włocławek, Koszalin czy inne mniejsze miasto musiało wydawać się prawdziwym potrzaskiem
.
Continue reading »

Szkolenia cykliczne dla pracowników

Jednym z podstawowych zadań każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych jak też higienicznych warunków pracy. Dogłębne informacje na ów temat zdołamy odnaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się również przeszkolenie pracobiorców z zakresu BHP. Temat instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa oraz higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Szkolenia BHP we Wrocławiu są realizowane w celu aktualizacji jak też ugruntowania wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP a również zapoznania uczestników z nowymi podejściami techniczno-organizacyjnymi w powyższym obszarze.
Continue reading »