Utylizacja istotnych dokumentów

Każda firma produkuje bardzo dużo różnego typu papierów. Pod słowem „papiery” są: umowy, poufne informacje – spisane w czasie różnych badań, wyniki eksperymentów, dane osobowe na różnych formularzach, dane o finansach itd.. W zależności od rodzaju konkretnej działalności każda firma ma mnóstwo dokumentów, które często nie są jej już niezbędna. Jednak nie da się po prostu dokumentów zawierających istotne dane wyrzucić na śmietnik.
Continue reading »