Ważną rolę jeśli chodzi o konserwację urządzeń w przemyśle spełniają smary

Handel
Maszyny przemysłowe wymagają odpowiedniej konserwacji i okresowej kontroli ze strony fachowych operatorów lub serwisów. Jeżeli maszyna jest właściwie eksploatowana na bieżąco może być wykorzystywana przez wiele lat. Co więcej, oznacza to, że praca maszyn jest bezproblemowa, a to przekłada się na brak przestojów w produkcji jak i niższe koszty działalności firmy. Ważną rolę w procesie konserwacji odgrywają wówczas smary przemysłowe.