Utylizacja istotnych dokumentów

Obsługa, Usługi
Każda firma produkuje mnóstwo różnego typu papierów. Pod słowem „papiery” kryją się: umowy, tajne informacje – pozapisywane w czasie różnych badań, wyniki eksperymentów, informacje osobowe na różnych formularzach, dane o finansach itd.. W zależności od rodzaju konkretnej działalności każda firma posiada bardzo dużo dokumentacji, która często nie jest jej już potrzebne. Ale nie powinno się po prostu dokumentów zawierających ważne dane wyrzucić na śmietnik.