Rekwalifikacja -czyli skuteczne rozwiązanie dla osób bezskutecznie poszukujących pracy

Choć bezrobocie nie jest już tak naglącym problemem jak jeszcze przed kilku laty, nadal są w Polsce rejony, które borykają się z dużą grupą nieaktywnych zawodowo mieszkańców. W wyjątkowo trudnej są ludzie starsi, którzy utracili dotychczasowe stanowiska na skutek likwidacji fabryk czy zakładów produkcyjnych. Niestety często bywało tak, że małych miasteczkach tego typu przedsiębiorstwa przemysłowe zapewniały byt większości mieszkańców, więc ich krach oznaczał tragedię całej społeczności. Dla osób, którym niespodziewanie skończyła się stała praca Włocławek, Koszalin czy inne mniejsze miasto musiało wydawać się pułapką bez wyjścia
.
Continue reading »