Podstawowe odmiany zbiorników wykorzystywane w zastosowaniach domowych i przemysłowych

Zbiorniki przemysłowe, zrobione z tworzyw albo stali są powszechnie wykorzystywane w wielu gospodarstwach domowych i firmach. Najczęściej wykorzystywane są różnego rodzaju zbiorniki na ścieki, używane wszędzie tam, gdzie nie będzie dostępu do sieci kanalizacyjnej. Wielkość tego typu zbiorników uzależniona jest od zużycia wody przez użytkowników budynków, wylicza się ją bardzo prosto mnożąc dzienną ilość wody razy okres między wypróżnieniami.
Continue reading »