Do czego wykorzystujemy tzw. przenośniki?

Przenośnik to środek bliskiego transportu o obniżonym zasięgu a także ruchu ciągłym, służący do przesuwania rozmaitego typu surowców (np. surowców, półfabrykatów, podzespołów) w stanie miałkim luzem bądź w postaci jednostkowych ładunków wzdłuż precyzyjnie określonej trasy.
Continue reading »

Co to jest reklama zewnętrzna?

Na ogół reklamę zewnętrzną charakteryzuje się jako reklamę zachodzącą poza miejscem zamieszkania konsumentów, której kluczowym zadaniem jest dotarcie do adresatów w chwilach, kiedy znajdują się poza domem.


Ten typ reklamy w większości wypadków lokowany jest w miejscach publicznej użyteczności, przy czynnych ciągach komunikacyjnych (ulice, chodniki) jak też w środkach komunikacji miejskiej, zaś jej kluczowym celem będzie wypromowanie danej marki lub artykułu dzięki dotarciu do dosyć dużego grona odbiorców – w tym również takich, którzy unikają innych form reklamy.
Continue reading »