Należyte ułożenie towarów w magazynie

Handel
Właściwe magazynowanie przechowywanych materiałów, ma istotne znaczenie, w całym procesie logistycznym, w którym towar ma trafić od wytwórcy do zainteresowanego klienta. Oczywiście innych opakowań będzie wymagać asortyment, na który składają się produkty naturalne, takie jak na przykład owoce, a innych reszta produktów. Można jednakże wyróżnić takie elementy opakowań, z jakimi mamy do czynienia najczęściej, niezależnie od tego, o jakiego rodzaju asortyment chodzi.