Home » Klasa-str » szkolenia » Rozwój zawodowy jako awans indywidualny – twoja pierwsza profesja

Rozwój zawodowy jako awans indywidualny – twoja pierwsza profesja

Tempo zmian cywilizacyjnych, zwłaszcza w wyniku postępu technologicznego sprawia, że człowiek musi elastycznie reagować na pojawiające się zmiany na rynku pracy i przystosowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Łączy się z tym ciągłe modyfikowanie i poszerzanie aktualnych dziedzin, przekwalifikowywanie się, a czasem nawet kilkakrotne zmienianie zajęcia.

Rozwój zawodowy wpisuje się w rozkwit osobisty jednostki i częstokroć stanowi znaczącą część działania człowieka. Często również czynności pozazawodowe

korporacja

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

wnikają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym ubogacają kompetencje pracownika o nową wiedzę, biegłości, także praktyki, niekoniecznie wyraźnie związane z praktykowaną pracą, jednakże być może w którymś momencie korzystne w jej realizowaniu. Rozwój zawodowy ściśle wiąże się z rozwojem osobistym, gdyż są to procesy, które w jakimś okresie życia biegną równocześnie, przenikają się i równocześnie na siebie wpływają.

Chcesz przeczytać następne artykuły tyczące się wyjaśnianej tutaj tematyki? Jeśli tak, to wejdź na ten odsyłacz oraz przeczytaj wpis ze strony (https://mdlabels.pl/oferta/etykiety/etykiety-usuwalne/).

Poprzez przeróżne rodzaje dokształcania i stymulowania rozwoju zatrudniony uzyskuje stan kompetencji konieczny na wyższych stanowiskach, co otwiera mu dalszą drogę awansu zawodowego.

Więcej na ten temat – pracujących w organizacjach uczestniczy w oferowanych przez jednostkę szkoleniach, indywidualnie rozszerza różnorodność własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, bądź studiach podyplomowych, sięga dodatkowo po specjalistyczną prasę, wyszukuje wiadomości w publikacjach, czy w zasobach internetu. Jest to w szczególności ważne jeśli jest to pierwsza praca.

Nowemu pracownikowi należy poświęcić więcej uwagi, trzeba w wyższym stopniu ukierunkowywać jego rozwój. Ważne jest także, żeby we wczesnym czasie pracy ośmielać pracujących do partycypowania w rozmaitego formach aktywności rozwojowych.

Może Cię zainteresować –

Rozwój zawodowy to proces używany do stworzenia możności modyfikowania zawodowych zainteresowań i talentów pracowników. W czasach hołdu profesjonalizmu powinno się dodać wszelkich działań w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych, co w efekcie powinno wpłynąć do zgłębiania wiedzy i zdolności w wyznaczonym zakresie, a co za tym idzie rozwój kariery zawodowej.

About