Home » Klasa-str » Usługi » Fachowe rady prawne

Fachowe rady prawne

Prawo to dziedzina niezwykle ważna w każdym państwie. Równocześnie jednak dla większej części „zwykłych” obywateli kwestie wiążące się z prawem są niezwykle zawiłe. Ponadto nie istnieje taka osoba, która by umiała wszystkie prawa na pamięć, gdyż jest to niemożliwe. Zasadniczą cechą wyróżniającą prawników spośród zwykłych ludzi jest zdolność do posługiwania się przepisami prawnymi oraz ich poprawnego rozumienia.

W ogromnym gąszczu różnorodnych przepisów we wszystkich aspektach znaczną zdolnością jest już odnalezienie właściwego do sytuacji zapisu w prawie. Dlatego tak ważne i potrzebne są kierunki prawnicze na uniwersytetach. Kształcą one specjalistów w dziedzinie prawa we wszystkich jego ujęciach – rozporządzenie reach. Z uczelni na najwyższym poziomie pochodzą radcowie prawni, adwokaci czy notariusze, spełniający swoje obowiązki najlepiej. Jeżeli chodzi o radcę prawnego, jego zakres obowiązków jest dość charakterystyczny.

Prawo

Autor: controlarms
Źródło: www.flickr.com

Radca prawny i jego obowiązkiSpecjalistą takim może stać się osoba, która w pierwszej kolejności ukończyła wyższe studia prawnicze. Jest to zasadniczy warunek do ubiegania się o zgodę na wykonywanie zawodu o charakterze związanym z prawem. Następnie konieczne jest zdanie odpowiedniego egzaminu na radcę prawnego. Należy również odbyć praktykę w określonym wymiarze, by zyskać niezbędne doświadczenie. Najwazniejszą usługą wykonywaną przez tych specjalistów jest udzielanie porad prawnych. Porad takich udziela się w sumie w każdej sprawie, która ma w sobie jakąś zawiłość prawną. Wyszukując w Internecie frazę „Wrocław radca prawny” można uzyskać informacje na temat umiejscowienia kancelarii radców w tym mieście i zakresu usług przez nie świadczonych.

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Radca a adwokatWiele osób łączy zawód radcy prawnego z profesją adwokata. Zasięgi ich obowiązków istotnie w dość dużym zakresie się pokrywają, jednak nie do końca. Jeszcze jakiś czas temu na przykład wykwalifikowany radca prawny nie mógł podejmować spraw o charakterze rodzinnym, takimi jak na przykład sprawy spadkowe czy rozwody, na dzień dzisiejszy jednak wchodzi to w grupę jego powinności. Podstawowa różnica pomiędzy zawodem radcy a obowiązkami adwokata oparta jest na tym, że adwokat broni swojego klienta w sądzie w sprawach karnych, do czego radca nie posiada upoważnienia.

About