Rekwalifikacja -czyli skuteczne rozwiązanie dla osób bezskutecznie poszukujących pracy

Choć bezrobocie nie stanowi już tak palącego problemu jak jeszcze kilka lat temu, wciąż są w naszym kraju rejony, które borykają się z dużą grupą osób nieaktywnych zawodowo. W wyjątkowo trudnej są ludzie w średnim wieku, którzy stracili dotychczasowe posady w efekcie zamknięcia fabryk czy zakładów przetwórczych. Niestety nierzadko bywało tak, że mniejszych miastach tego typu przedsiębiorstwa przemysłowe zapewniały byt większości mieszkańców, więc ich plajta oznaczała tragedię całej społeczności. Dla osób, którym nagle skończyła się stała praca Włocławek, Koszalin czy inne mniejsze miasto musiało wydawać się pułapką bez wyjścia
.
Continue reading »