Home » Klasa-str » szkolenia » Szkolenia cykliczne dla pracowników

Szkolenia cykliczne dla pracowników

Jednym z podstawowych zadań każdego chlebodawcy jest zapewnienie pracobiorcom bezpiecznych jak też higienicznych warunków pracy. Drobiazgowe informacje na w tym temacie możemy znaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do zadań tych zalicza się też przeszkolenie osób z zakresu BHP. Temat szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje zarządzenie Ministra Gospodarki oraz Pracy z dn. 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP we Wrocławiu są realizowane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w obszarze BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

szkolenia bhp

Autor: NASA Goddard Space Flight Center
Źródło: http://www.flickr.com
Typy instruktaży okresowych BHP: Szkolenie BHP dla chlebodawców oraz innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie szkolenia, seminarium albo samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż okresowy trzeba zrealizować w okresie do sześciu miesięcy od dnia zatrudnienia. Szkolenie BHP (sprawdź kursy BHP) dla pracowników zaangażowanych na posadach robotniczych realizuje się wyłącznie w postaci instruktażu, nie rzadziej aniżeli raz do roku na posadach, na jakich istnieją wyjątkowo duże zagrożenia. Kiedy takie zagrożenia nie zachodzą, nie rzadziej niż raz na trzy lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy zrealizować w okresie do dwunastu miesięcy od dnia zaangażowania. Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie szkolenia, seminarium ewentualnie samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie trzeba przeprowadzić w czasie do 12 miesięcy od momentu zaangażowania.

Szkolenie BHP dla ludzi służby BHP przeprowadza się w formie szkolenia, seminarium czy samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat. Pierwszy instruktaż trzeba zrealizować w czasie do roku od dnia zaangażowania. Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych realizuje się w postaci szkolenia, seminarium albo samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na 6 lat. Pierwszy instruktaż trzeba przeprowadzić w czasie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.

pracujący robotnicy

Autor: Asian Development Bank
Źródło: http://www.flickr.com
Z instruktażu okresowego może zostać zwolniona osoba, jaka posiada aktualne poświadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego chlebodawcy na tym samym stanowisku pracy lub odbyła inne okresowe szkolenie BHP dla osoby zatrudnionej na innym stanowisku, jeśli jego program uwzględnia obszar tematyczny potrzebny programem instruktażu okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy. Instruktaż okresowy dopełnia się egzaminem.

About