Zarządzanie nieruchomościami to na pewno większy zakres czynności niż zwykłe administrowanie. Rolą tego rodzaju zarządcy jest czynne zarządzanie majątkiem właściciela, który ulokowany jest w nieruchomości, zaś administrowanie to jedynie prowadzenie aktualnych czynności, które są związane z obsługą nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością tyczy się podejmowania decyzji i wykonywania czynności, które mają na celu zapewnienie właściwe gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości i gwarancję bezpieczeństwa użytkowania oraz standardowej eksploatacji nieruchomości, co oznacza na przykład bieżącego administrowania nieruchomością, lecz również czynności mające związek z utrzymaniem nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem. W tej kwestii powinniśmy też pamiętać o inwestycjach w nieruchomość.

Zarządca

Autor: Peter aka anemoneprojectors
Źródło: http://www.flickr.com

Podczas administrowania nieruchomością decyzje są zatwierdzane przez właściciela albo w sytuacji mieszkaniowej wspólnoty przez jej Zarząd. Administrowanie nieruchomością to przejęcie większości obowiązków które mają związek z utrzymaniem, zaś zostawienie Zarządowi Wspólnoty różnorakich decyzji odnoszących się do nieruchomości.

Chcesz poznać większą ilość ciekawych danych na ten wątek? To pokaż szczegóły (https://magicplay.pl/?164,pl_ufo-crane), które właśnie wspomniane informacje posiadają.

Zarządzanie nieruchomościami to działalność zawodowa, która jest wykonywana przez licencjonowanych zarządców nieruchomości albo przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze zarządzania nieruchomościami. Tak działają np. zarządcy nieruchomości (zobacz: mieszkania na sprzedaż nad morzem) Wrocław, lecz również inni w większych i mniejszych miastach w Polsce. Odbywa się to wszystko na zasadach zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zarządca funkcjonuje na podstawie umowy i zarządach, jaka jest postanowiona ze wspólnotą mieszkaniową, w ramach której działa Zarząd Wspólnoty.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, jest to najzwyczajniej wybrane przez właścicieli lokali osoby fizyczne, które odpowiadają za zarządzanie wspólną nieruchomością. Zarząd więc zlecając zarządzenie musi udzielić pełnomocnictw w zakresie, jaki jest obowiązkowy do najlepszego administrowania nieruchomością. W zgodzie z ustawą o własności lokali zarząd powinien kierować sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją jednocześnie w sprawach z innymi podmiotami, lecz również w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi jej uczestnikami. Tak to faktycznie funkcjonuje i system ten z pewnością się sprawdza. W Polsce taki system występuje dosyć powszechnie i nie wygląda na to, żeby miał ulec zmianie.